• darkblurbg

Algemeen

Amsterdam UMC, locatie VUmc is een van de acht universitair medische centra in Nederland. Amsterdam UMC, locatie VUmc is een innovatieve kwaliteitsorganisatie met een uitstekende reputatie, een krachtig netwerk en plezier in wat we doen; een excellent centrum voor onderwijs en onderzoek, met onderscheidende patiëntencentra en koploper in patiëntenlogistiek. Nationaal en internationaal loopt Amsterdam UMC, locatie VUmc voorop in zorg en onderzoek op het gebied van oncologie en afweer, neurowetenschappen, vitale functies, extra- en transmurale zorg en bewegen. Amsterdam UMC, locatie VUmc is aangewezen als een van de elf traumacentra in Nederland en heeft de beschikking over een Helikopter Trauma Team (HTT).

De afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie van Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft naast een regionale functie voor de algemene tweedelijns neurologie en een grote SEH met een belangrijke component cerebrovasculaire aandoeningen en neurotraumatologie, een bijzondere expertise op een vijftal aandachtsgebieden:

 

Multipele sclerose

Het MS Centrum Amsterdam behoort wereldwijd tot de top-tien van medische centra op het gebied van MS. Belangrijke missies zijn de vroege opsporing van de ziekte en behandeling op maat. Bij het MS Centrum Amsterdam worden wetenschappelijk MS-onderzoek, zorg voor mensen met MS en het opleiden van talenten gecombineerd. Door de combinatie van fundamenteel en klinisch onderzoek kunnen onderzoeksbevindingen snel in de zorg worden toegepast.

Dementie

Alzheimercentrum Amsterdam is een nationaal diagnostiek- en behandelcentrum voor dementie, met als focus dementie op jonge leeftijd. Het centrum heeft een zeer sterke internationale reputatie en een leidende rol op het gebied van onderzoek naar verschillende vormen van dementie, in het bijzonder de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie en dementie met Lewy lichaampjes. Het is de visie van Alzheimercentrum Amsterdam dat alleen door het koppelen van wetenschappelijk onderzoek aan patiëntenzorg de noodzakelijke vooruitgang kan worden geboekt in de strijd tegen dementie.

Neuro-oncologie

Een ander zwaartepunt van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling neurologie is de neuro-oncologie. Het Hersentumorcentrum Amsterdam is een tertiair verwijzingscentrum gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van goed- en kwaadaardige primaire hersentumoren. Binnen dit centrum werkt een multidisciplinair behandelteam van topspecialisten om voor iedere patiënt de meest geïntegreerde zorg mogelijk te maken. Daarnaast wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden voor hersentumoren.

Neurologische bewegingsstoornissen

Het vierde zwaartepunt van de afdeling neurologie richt zich op de ziekte van Parkinson en daaraan gerelateerde bewegingsstoornissen. De polikliniek voor neurologische bewegingsstoornissen is een tertiair verwijzingscentrum voor deze groep patiënten. Het accent ligt op de niet-motorische aspecten van de ziekte van Parkinson, waarbij nauw wordt samengewerkt met de afdeling psychiatrie in het Centrum Neuropsychiatrie Parkinson. De multidisciplinaire zorg gaat hand in hand met klinisch en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Epilepsiechirurgie

Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft de beschikking over een multidisciplinair, specialistisch team met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van de epilepsiechirurgie. Het volledige traject van diagnostiek en behandeling voor deze bijzondere categorie patiënten wordt hier aangeboden. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met de afdeling neurologie van OLVG.

Vragen over de opleiding neurologie in RONA?

Neem contact op met het RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!