• darkblurbg

Algemeen

Amsterdam UMC, locatie AMC is één van de acht universitair medische centra in ons land. Op het gebied van de academische geneeskunde wordt de AMC locatie van het Amsterdam UMC gerekend tot de internationale top. Als universitair medisch centrum heeft Amsterdam UMC, locatie AMC drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het verzorgen van onderwijs en opleiding. Naast de ziekenhuisafdelingen en facultaire afdelingen herbergt Amsterdam UMC, locatie AMC het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (een KNAW-instelling), de medische afdeling van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het Academisch Psychiatrisch Centrum.

De afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie van Amsterdam UMC, locatie AMC heeft bijzondere expertise op een viertal aandachtsgebieden:

 

Cerebrovasculair

Amsterdam UMC, locatie AMC beschikt over een Acute Hersenhulp (AHHA) en een speciale Brain Care Unit (BCU) voor de acute behandeling van patiënten met een beroerte. Daarnaast is Amsterdam UMC, locatie AMC gespecialiseerd in de intra-arteriële (IAT) behandeling van herseninfarcten en staat aan de top in de wereld daar waar het gaat om de ontwikkeling en implementatie van IAT zorg. Daarnaast is Amsterdam UMC, locatie AMC ook voor sinustrombose een landelijke expertkliniek.

Neuroinfecties

Deze expertise richt zich in het bijzonder op patiënten met een bacteriële meningitis, een HIV-infectie, de ziekte van Lyme en sarcoidose. Amsterdam UMC, locatie AMC is landelijk expert op deze gebieden en speelt daardoor een grote rol als tertiair verwijzingscentrum. Gevolg van deze expertrol is dat neurologische infectieziekten die anders nauwelijks of nooit worden gezien door een aios, nu in een grote hoeveelheid geobserveerd kunnen worden. Tot slot wordt naast de behandeling van deze patiëntengroep veel (translationeel) onderzoek verricht op topniveau.

Bewegingsstoornissen

Bewegingsstoornissen zoals de ziekte van Parkinson, dystonie, tremor, ataxie, myoclonieën en tics vormen een derde aandachtsgebied van topniveau. De afdeling is gespecialiseerd in diepe hersenstimulatie bij patiënten met bewegingsstoornissen. Ook is de afdeling landelijk expertise centrum voor de botulinebehandeling van dystonie. Deze groep werkt dan ook zeer intensief samen met o.a. neurochirurgen en neurofysiologen.

Neuromusculaire ziekten

De afdeling neuromusculaire ziekten is gespecialiseerd in ALS, postpoliosyndroom, Hereditaire (erfelijke) Motorische en Sensorische Neuropathieën (HMSN, ook wel CMT genoemd) en immuun gemedieerde polyneuropathiëen, de erfelijke spierziekte limb-girdle dystrofie en de spierontsteking myositis. De neuromusculaire groep in Amsterdam UMC, locatie AMC maakt onderdeel uit van het ALS Centrum Nederland.

Vragen over de opleiding neurologie in RONA?

Neem contact op met het RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!