• darkblurbg
    RONA
    Regionaal Opleidingsnetwerk Neurologie Amsterdam

Regionaal Opleidingsnetwerk Neurologie Amsterdam (RONA) heeft een van de meest volledige specialistopleidingen van Nederland. Met drie neurologie opleidingen met een volledige erkenning (Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc, en OLVG), in een samenwerking met vier klinieken met een erkenning voor een deel van de opleiding, namelijk Flevoziekenhuis, Spaarne Gasthuis en Noordwest Ziekenhuisgroep, bieden we een opleiding met universitaire diepgang, een brede exposure aan ziektebeelden en een grote keuze aan mogelijkheden tot profilering op zowel medisch inhoudelijke als niet-medisch inhoudelijke thema’s. Delen van (keuze)stages worden verzorgd door het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, SEIN in Heemstede en het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. De omvang van de regio is klein, dus je hoeft niet ver te reizen tussen locaties. RONA heeft daarmee alles wat je in je opleiding zou willen. En nog meer!

45% van de neurologen komt in een opleidingskliniek te werken; RONA biedt uitstekende mogelijkheden om opleidingsvaardigheden te ontwikkelen

Wat biedt de opleiding?

De opleiding biedt je een brede ontwikkeling op neurologisch medisch technisch en wetenschappelijk gebied en faciliteert de ontwikkeling in algemene competenties en profilering op vakoverstijgende thema’s zoals medisch leiderschap, zorg voor kwetsbare ouderen en doelmatigheid. Dit alles passend bij jouw ambities en individuele ontwikkeling.

Door grotere breedte en diepte in combinatie met het werken op verschillende locaties in een regio, word je als aios opgeleid tot neuroloog van de toekomst. Je participeert onder andere in multidisciplinaire pijnteams, interdisciplinair oncologie overleg en in wisselende teams op verschillende locaties. Dit houdt je blik breed en je instelling flexibel. De grootstedelijke problematiek biedt daarbij een goede basis voor ontwikkeling van competenties in maatschappelijk actuele thema’s.

 

Een brede krachtige opleiding

Door de combinatie van twee universitair medische centra met verschillende speerpunten is er een groot en divers aanbod aan patiënten op academisch niveau. Dit geeft je zicht op een breed palet aan subspecialisaties en biedt ruime mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor wordt het fundament van jouw opleiding inhoudelijk krachtiger en de keuzemogelijkheden groter. Door het brede regionale aanbod bestaat de mogelijkheid jezelf op vrijwel ieder gewenst aandachtsgebied tot een topper ontwikkelen.

Tegelijkertijd anticiperen we hiermee op ontwikkelingen op het gebied van concentratie en spreiding van de zorg. Door de intensieve samenwerking tussen de participerende centra kunnen we ook bij toekomstige verschuivingen tussen klinieken een breed patiënten aanbod blijven garanderen.

 

Individualiseren binnnen een vaste basisstructuur

De opleiding kent verplichte onderdelen en keuzeonderdelen. Met het aanbod van een basisstructuur met vaste onderdelen voor iedereen, borgen we dat je als neuroloog in de volle breedte van de neurologie wordt opgeleid. Gedurende de opleiding ontdek je steeds meer waar je eigen kwaliteiten en belangstelling liggen. Je krijgt ruimte om daar eigen keuzes in te maken en aan je eigen profilering te werken.

Je bent in het eerste jaar vooral bezig zicht te krijgen op het domein van de acute neurologie en je doet ervaring op met het werken als specialist. Je doet dit in de kliniek waar je bent aangenomen. Dit geeft  rust door de vaste plek en de nabijheid van je opleider. Opleider en supervisoren kunnen je zo goed begeleiden en je ontwikkeling monitoren. Na het eerste jaar heb je een goede basis gelegd. Samen met je opleider bespreek je hoe je je ontwikkelt, naar welke inhoudelijke onderdelen je belangstelling uitgaat en wat dat betekent voor de verdere invulling van je opleiding. Gedurende de opleiding ontstaat er dus meer ruimte voor eigen keuzes en eigen profilering.

 

Ontwikkeling van de aios staat centraal

Als aios heb je een belangrijke sturende rol in je eigen opleiding en ontwikkeling. Van het begin af aan denk je samen met je opleider en supervisoren na over de richting waarin je je wilt ontwikkelen.  Alle participerende klinieken met hun eigen speerpunten, accenten en specialisaties vormen het palet waaruit je opleiding kan worden opgebouwd. Dit geeft jou als aios meer keuze dan in de voormalige situatie.

Zelf meebepalen en keuzes maken maakt de opleiding individueler. Dat houdt je betrokken en gemotiveerd. Dit heeft voordelen voor jezelf, maar ook voor de samenwerking met stafleden en voor de supervisie die je van hen krijgt.

Vragen over de neurologie opleiding in RONA?

Neem contact op met het RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!