• darkblurbg

Portfolio

Alle documentatie rond de voortgang in je opleiding: behaalde KPB’s, CAT’s, bekwaamverklaringen, documentatie van je vaardigheden en verslaglegging van de voortgangs- en beoordelingsgesprekken neem je op in je portfolio. De verschillende onderdelen van het portfolio geven samen een beeld van de ontwikkeling tijdens de opleiding en de mate waarin je de gestelde leer- en opleidingsdoelen hebt gerealiseerd. Het portfolio is ook de leidraad bij voortgangs- en beoordelingsgesprekken.

 

Individueel opleidingsplan (IOP)

Gedurende de opleiding houd je je ontwikkelingsdoelen per onderdeel bij in een IOP dat een belangrijk onderdeel vormt van het portfolio. Hiermee houd je zicht op de planning, doelen en voortgang op de opleiding op twee niveaus:

  1. de opleiding en ambities als geheel (het vergezicht);
  2. specifieke onderdelen van de opleiding (die nu aan de orde zijn).

In het IOP beschrijf je je persoonlijke ontwikkelpunten die gaandeweg de opleiding of na evaluatie van een stage, naar voren komen. In het IOP neem je op hoe en volgens welk tijdpad je aan je doelen werkt en welke ondersteuning/ supervisie je daarbij nodig hebt.

Je start je IOP bij het introductiegesprek. Daarna is bespreking van het IOP een vast onderdeel van voortgangsgesprekken en bepaalt mede de inhoud van het vervolg van de opleiding. Hierbij besteed je ook aandacht aan je eigen ambities en profilering in vakinhoudelijke en vakoverstijgende onderwerpen.

Vragen over de opleiding neurologie in RONA?

Neem contact op met onze RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!