• darkblurbg

 

 

De procedure van bekwaam verklaren verloopt bij alle klinieken in RONA als volgt:

 1. Opleiders, stage coördinatoren en supervisoren zijn geïnformeerd over de achtergronden van en stappen in het bekwaam verklaren.
 2. De aios verzamelt in het portfolio documentatie waarmee hij/zij het voldoen aan de vereisten voor de KBA onderbouwt.
 3. De ‘monitor’ ondersteunt de aios bij de opbouw van de documentatie en houdt de opleidingsgroep op de hoogte van de vorderingen van de aios.
 4. Aios, monitor en opleider stellen vast dat er voldoende onderbouwing is verzameld voor een aanvraag van een bekwaamverklaring op niveau 4. (N.B. In voortgangsgespreken kunnen opleider en aios voortdurend vaststellen op welk niveau de aios zich bevindt).
 5. Opleider/monitor:
  a) plant integrale beoordeling van de KBA door leden van de opleidingsgroep
  b) voorziet leden van de opleidingsgroep vooraf van een onderbouwd advies
  c) bespreekt aanvullende vertrouwenscriteria met leden opleidingsgroep
  d) zorgt voor een onderbouwde conclusie: bepaald wordt of de aios inderdaad het gewenste niveau heeft bereikt of welke stappen nog moeten worden genomen om het niveau te bereiken
 6. De opleider koppelt de uitkomst van het besluit terug aan de aios. Samen wordt het vervolgtraject bepaald. Afspraken worden vastgelegd in het IOP.
 7. Bij toekenning van een bekwaamverklaring wordt de aios vanaf dat moment daadwerkelijk in de gelegenheid gesteld deze KBA met een hoge mate van  zelfstandigheid uit te voeren.
 8. De aios vervolgt zijn of haar traject.

Bekwaamverklaringen hebben landelijke geldigheid

De bekwaamverklaring en het behaalde niveau van supervisie behorend bij een KBA die een aios in een bepaalde opleidingsinstelling heeft behaald, heeft landelijke geldigheid. Dit houdt in dat je supervisieniveau wordt overgenomen wordt als je je opleiding in een andere kliniek voortzet.

Vragen over de opleiding neurologie in RONA?

Neem contact op met het RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!