• darkblurbg

De kern van de opleiding bestaat uit opleiden op de werkplek. Als aios ontwikkel je competenties door beroepsactiviteiten uit te voeren en daarbij aan de hand van leerdoelen te leren met behulp van  feedback, reflectie en zelfstudie. Naast het werkplekleren onderscheiden we lokaal, regionaal en landelijk onderwijs.

 

Onder lokaal onderwijs valt onderwijs dat wordt verzorgd door leden van de opleidingsgroepen. Ook klinische besprekingen zoals bijvoorbeeld de overdracht, patiëntdemonstraties, pathologiebespreking of een multidisciplinair overleg vormen belangrijke onderwijsmomenten voor aios. Elke kliniek kent zijn eigen klinische besprekingen en lokale onderwijsmomenten. Deze verplichte onderdelen zijn per kliniek vermeld op de RONA website en in de lokale documentatie per kliniek.

Daar waar mogelijk geven we de onderwijsmomenten gezamenlijk en regionaal vorm. Op deze manier zetten we binnen RONA de expertise in de verschillende klinieken efficiënt in. We maken hierbij gebruik van moderne communicatie en onderwijsmiddelen zoals video-conferencing en webinars

 

Refereeravonden (Amsterdamsche Neurologen Vereeniging)

Inhoud

Klinische en wetenschappelijke bijeenkomsten

Frequentie

9 x per jaar op een wisselende locatie

Vorm

Klinische avond: presentatie van een vijftal casus met achtergronden

Wetenschappelijke avond: presentatie van eigen onderzoeksresultaten

De voorjaarsvergadering wordt gewijd aan de Biemondlezing.

Docent

De klinische presentaties worden in principe gehouden door a(n)ios; de wetenschappelijke presentaties door onderzoekers verbonden aan Amsterdam UMC, locatie AMC of VUmc of OLVG en eenmaal per jaar door jonge promovendi uit niet-Amsterdamse klinieken.

De Biemondlezing wordt afwisselend gehouden door de ontvanger van de tweejaarlijks toegekende Biemondpenning of een buitenlandse spreker.

  Wekelijks regionaal cursorisch onderwijs

Inhoud

Cursorisch onderwijs dat de breedte van de thema’s in de neurologie bestrijkt. Dit is een integraal regionaal aanbod waaraan alle AIOS in de regio moeten meedoen. Het betreft een uitgebreide behandeling in de diepte van één onderwerp waarvan verschillende aspecten belicht worden

Frequentie

Wekelijks op donderdag  van 12 tot 12.30 uur

Vorm

Webinar / video-conferencing

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd volgens een rooster waarin neurologen uit zowel de drie instroomklinieken als de andere opleidings klinieken participeren.  Het rooster is te vinden op de RONA website

 

 

Regionale verdiepingsbijeenkomsten

Inhoud

1 dagdeel cursorisch onderwijs over een van de thema’s van de neurologie

Frequentie

1 x per kwartaal

Vorm

Presentaties waarin verschillende aspecten van een (groep) ziektebeeld(en) worden belicht.

Docent

Verzorgd door leden van de opleidingsgroepen uit alle participerende klinieken in samenspraak met de aios uit RONA.

Landelijk onderwijs

Biemond cursus

1 x per jaar 2 dagen

Aiosdagen (NVN)

1 x per jaar 2 dagen

KNF dagen

Eenmalig tijdens de opleiding 2 dagen (tijdens KNF stage)

E-learning acute neurologie

 

Het discipline overstijgend onderwijs (DOO) ondersteunt bij het verder ontwikkelen van algemene, niet aan je vakgebied gebonden competenties. Binnen de regio bestaat een breed aanbod aan onderwerpen. Bijvoorbeeld in het kader van doelmatigheid, leiderschap, onderwijs, kwetsbare ouderen of patiëntveiligheid. Daarnaast hebben verschillende klinieken in de regio een lokaal aanbod van onderwijs en training in vakoverstijgende thema’s. Het streven is het regionaal aanbod open te stellen voor alle aios neurologie. Vanuit dit aanbod is het goed mogelijk aan de basisvereisten voor alle aios te voldoen. Het biedt ook een ruim scala aan mogelijkheden voor persoonlijke profilering door je verder in onderwerpen te verdiepen of te specialiseren.
Maak afspraken over het te volgen discipline overstijgend onderwijs (en eventuele proflering) met je opleider en leg deze vast in je IOP.

Alle aios kunnen deelnemen aan groepsintervisie, die wordt aangeboden in de drie instroomklinieken. Tijdens de intervisie spreek je onder begeleiding van een deskundige over uiteenlopende onderwerpen waar je als aios tijdens je werkzaamheden tegenaan loopt of tegenaan kunt lopen.

In RONA is er wekelijks regionaal cursorisch onderwijs via video-conferencing

Vragen over de opleiding?

Neem contact op met onze RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!