• darkblurbg
    RONA
    Regionaal Opleidingsnetwerk Neurologie Amsterdam

Klinische neurofysiologie (KNF) betreft de elektrofysiologische diagnostiek van hersen-, zenuw- of spierziekten. Het gaat om onderzoeken als het elektro-encefalogram, EEG (bij epilepsiesyndromen, bewaking op OK en IC, hersendoodprocedures of bij zeldzame ziekten, zoals de ziekte van Creutzfeldt- Jakob), het elektromyogram, EMG (bij polyneuropathie, perifere neuropathie, carpale tunnelsyndroom), evoked potentials (monitoring op OK of IC) en ultrageluidsonderzoek van de extra- en intracraniële vaten en van spieren en zenuwen.
Iedere aios neurologie wordt opgeleid in de KNF zodat iedere neuroloog voldoende basiskennis en vaardigheden bezit om in de algemene praktijk de KNF uit te kunnen voeren. Neurologen met het profiel KNF bekwamen zich in meer complexe diagnostiek en monitoring.

 

Verplichte stages en verdiepingsjaar

Kies je het profiel KNF, dan volg je eerst 9 tot 12 maanden stage KNF basis zoals in het profiel Algemene Neurologie. Ook je volledige verdiepingsjaar richt je op de KNF (KNF specieel). De opbouw van het profiel KNF is weergegeven in het schema hierboven.

Een beschrijving van de verplichte stages vind je via het menu hiernaast.

De specifieke zelfstudie op het gebied van de KNF documenteer je in je portfolio. Je plant je opleidingstraject in samenspraak met je opleider neurologie en de stagecoördinator KNF. Afspraken leg je vast in je individueel opleidingsplan.