• darkblurbg
    RONA

Begeleiding

Supervisie door opleiders en leden van de opleidingsgroep

Je wordt gedurende het hele traject begeleid door de hoofdopleider, de opleider in de kliniek waar je werkt en de supervisoren waarmee je op de werkvloer samenwerkt.
De hoofdopleider (formele opleider) heeft onafhankelijk van de kliniek waar je werkt, via het e-portfolio altijd zicht op jouw actuele ontwikkeling. Je supervisoren focussen op ondersteuning in het specifieke stageonderdeel waar je op dat moment aan werkt.

Ondersteuning bij ontwikkeling en documentatie van KBA’s door de ‘monitor’

In de kliniek van instroom is de monitor een staflid dat is aangewezen om de voortgang in de ontwikkeling van je bekwaamheid te ‘monitoren’ en je te ondersteunen in de documentatie hiervan. Volg je onderdelen in een andere kliniek, dan is de opleider aldaar tijdelijk je monitor voor dat specifieke stageonderdeel.

In je IOP heb je aangegeven wanneer in de opleiding je werkt aan de ontwikkeling van specifieke KBA’s. Samen met de monitor ga je (aan de hand van de KBA-beschrijving) na wat je nodig hebt om de ontwikkeling van je bekwaamheid te documenteren.  Zijn jij en je monitor het erover eens dat je voldoende kunt aantonen dat je op niveau 4 kunt functioneren, dan vraag je een bekwaamverklaring aan.

Je monitor bespreekt namens jou het verzoek voor bekwaamverklaring in het stafoverleg met de overige leden van de opleidingsgroep. Daarna wordt de mate van jouw bekwaamheid vastgesteld, de monitor of opleider koppelt dit naar jou terug. Als je volgens het oordeel van de opleidingsgroep bekwaam bent voor niveau 4, geeft de opleider de bekwaamverklaring af.

Ondersteuning bij praktische zaken door de aiosmentor

De aiosmentor is een van de ouderejaars aios. Bij de aiosmentor kun je laagdrempelig terecht voor praktische informatie.

Lees meer over

Opleidingsgesprekken

Beoordelen en bekwaamverklaren

Erkenning van eerder verworven competenties (EVC)

Portfolio en Individueel opleidingsplan (IOP)

Vragen over de opleiding neurologie in RONA?

Neem contact op met het RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!