• darkblurbg
    RONA
    Regionaal Opleidingsnetwerk Neurologie Amsterdam

Met dit profiel word je een neuroloog die breed inzetbaar is.

De duur van de meeste stageonderdelen is variabel binnen een zekere bandbreedte en wordt bepaald op basis van eerder en sneller verworven competenties (EVC en SVC). De beoogde opleidingsduur wordt veelal in het eerste jaar vastgesteld in gesprekken tussen aios en (plaatsvervangend) opleider, maar kan in de loop van de opleiding nog worden aangepast op basis van het daadwerkelijk verloop van de competentie-ontwikkeling. Binnen het profiel is voldoende ruimte voor individuele verdiepingsstage en profilering in vakinhoudelijke en vakoverstijgende onderwerpen. 

Een beschrijving van de verplichte stages vind je via het menu hieronder.