• darkblurbg
    RONA

Voor de opleiding tot neuroloog met profiel kinderneurologie heeft de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN) samen met de NVN en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in het Opleidingsdocument Kinderneurologie opleidingseisen geformuleerd conform de richtlijnen van de Europese vereniging voor kinderneurologie.

Verplichte stages en verdiepingsjaar

Als je kiest voor dit uitstroomprofiel volg je na de 3 maanden stage Kinderneurologie basis nog 9 maanden stage Kinderneurologie Specieel. Daarnaast richt je je verdiepingsjaar ook op de kinderneurologie; dit jaar zal conform de opleidingseisen besteed worden aan de kindergeneeskunde.

Een beschrijving van de verplichte stages vind je in het menu hiernaast.

De specifieke zelfstudie op het gebied van de kinderneurologie documenteer je in je portfolio. De opbouw van het profiel Kinderneurologie is hierboven schematisch weergegeven. Je plant je opleidingstraject in samenspraak met je opleider neurologie en je opleider kinderneurologie. Afspraken leg je vast in je individueel opleidingsplan.