• darkblurbg

Algemeen

Amsterdam UMC is één van de zeven universitair medische centra in ons land. Op het gebied van de academische geneeskunde wordt het Amsterdam UMC gerekend tot de internationale top. Als universitair medisch centrum heeft Amsterdam UMC drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het verzorgen van onderwijs en opleiding. Amsterdam UMC is een van de elf traumacentra in Nederland en heeft de beschikking over een Helikopter Trauma Team (HTT). Naast de ziekenhuisafdelingen en facultaire afdelingen herbergt Amsterdam UMC het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (een KNAW-instelling), de medische afdeling van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het Academisch Psychiatrisch Centrum. Daarnaast is er een nauwe relatie het onderzoeksinstituut Amsterdam Neuroscience en GGZ InGeest.

De afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie van Amsterdam UMC heeft bijzondere expertise op een achttal aandachtsgebieden, verdeeld over twee locaties.

  1. Locatie Meibergdreef: cerebrovasculair, neuroinfecties, bewegingsstoornissen en neuromusculaire ziekten.
  2. Locatie De Boelelaan: multipele sclerose, dementie, neuro-oncologie en epilepsie.

 

Cerebrovasculair

De Acute Hersenhulp (AHHA) en een speciale Brain Care Unit (BCU) voor de acute behandeling van patiënten met een beroerte bevinden zich op de locatie Meibergdreef. Amsterdam UMC is gespecialiseerd in de intra-arteriële (IAT) behandeling van herseninfarcten en staat aan de top in de wereld daar waar het gaat om de ontwikkeling en implementatie van IAT zorg. Daarnaast is Amsterdam UMC ook voor sinustrombose een landelijke expertkliniek.

Neuroinfecties

Deze expertise richt zich in het bijzonder op patiënten met een bacteriële meningitis, een HIV-infectie, de ziekte van Lyme en sarcoidose. Amsterdam UMC, is landelijk expert op deze gebieden en speelt daardoor een grote rol als tertiair verwijzingscentrum. Gevolg van deze expertrol is dat neurologische infectieziekten die anders nauwelijks of nooit worden gezien door een aios, nu in een grote aantallen geobserveerd kunnen worden. Tot slot wordt naast de behandeling van deze patiëntengroep veel (translationeel) onderzoek verricht op topniveau.

Bewegingsstoornissen

Bewegingsstoornissen zoals de ziekte van Parkinson, dystonie, tremor, ataxie, myoclonieën en tics vormen een derde aandachtsgebied van topniveau. Het centrum voor Parkinson en bewegingsstoornissen is gespecialiseerd in diepe hersenstimulatie bij patiënten met bewegingsstoornissen, landelijk expertise centrum voor de botulinebehandeling van dystonie en werktnauw samen met het Centrum Neuropsychiatrie Parkinson. De bewegingsstoornissen groep werkt dan ook zeer intensief samen met o.a. neurochirurgen, neurofysiologen en psychiaters. De multidisciplinaire zorg gaat hand in hand met klinisch en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Neuromusculaire ziekten

De afdeling neuromusculaire ziekten is gespecialiseerd in ALS, postpoliosyndroom, Hereditaire (erfelijke) Motorische en Sensorische Neuropathieën (HMSN, ook wel CMT genoemd) en immuun gemedieerde polyneuropathiëen, de erfelijke spierziekte limb-girdle dystrofie en de spierontsteking myositis. De neuromusculaire groep in Amsterdam UMC, locatie AMC maakt onderdeel uit van het ALS Centrum Nederland.

Multipele sclerose

Het MS Centrum Amsterdam behoort wereldwijd tot de top-tien van medische centra op het gebied van MS. Belangrijke missies zijn de vroege opsporing van de ziekte en behandeling op maat. Bij het MS Centrum Amsterdam worden wetenschappelijk MS-onderzoek, zorg voor mensen met MS en het opleiden van talenten gecombineerd. Door de combinatie van fundamenteel en klinisch onderzoek kunnen onderzoeksbevindingen snel in de zorg worden toegepast.

Dementie

Alzheimercentrum Amsterdam is een nationaal diagnostiek- en behandelcentrum voor dementie, met als focus dementie op jonge leeftijd. Het centrum heeft een zeer sterke internationale reputatie en een leidende rol op het gebied van onderzoek naar verschillende vormen van dementie, in het bijzonder de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie en dementie met Lewy lichaampjes. Het is de visie van Alzheimercentrum Amsterdam dat alleen door het koppelen van wetenschappelijk onderzoek aan patiëntenzorg de noodzakelijke vooruitgang kan worden geboekt in de strijd tegen dementie.

Neuro-oncologie

Een ander zwaartepunt van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling neurologie is de neuro-oncologie. Het Hersentumorcentrum Amsterdam is een tertiair verwijzingscentrum op de locatie De Boelelaan gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van goed- en kwaadaardige primaire hersentumoren. Binnen dit centrum werkt een multidisciplinair behandelteam van topspecialisten om voor iedere patiënt de meest geïntegreerde zorg mogelijk te maken. Daarnaast wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden voor hersentumoren.

Epilepsiechirurgie

Amsterdam UMC heeft op de locatie Boelelaan de beschikking over een multidisciplinair, specialistisch team met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van de epilepsiechirurgie. Het volledige traject van diagnostiek en behandeling voor deze bijzondere categorie patiënten wordt hier aangeboden. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met de afdeling neurologie van OLVG.

Vragen over de opleiding neurologie in RONA?

Neem contact op met het RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!