• darkblurbg

Algemeen

Het Flevoziekenhuis in Almere opende in 1991 zijn deuren. Het ziekenhuis was aanvankelijk vooral gericht op het leveren van basiszorg. Tegenwoordig wordt er naast een breed aanbod van basiszorg ook complexe zorg geleverd. Het Flevoziekenhuis kent medische vervolgopleidingen voor de afdelingen interne geneeskunde, chirurgie, gynaecologie, dermatologie, keel-, neus- en oorheelkunde, kindergeneeskunde, reumatologie en neurologie.

De stad Almere groeit continue en biedt mede daardoor een zeer gevarieerd aanbod aan patiënten uit verschillende culturen met bijkomende “grote stads problematiek”.

De afdeling Neurologie

De neurologen van het Flevoziekenhuis verzorgen tezamen het vakgebied neurologie in de volledige breedte. Elke 2 weken is er een neurochirurg aanwezig die 4-6 patiënten opereert. Er is een goed geoutilleerde stroke unit, die deel uitmaakt van de multidisciplinaire stroke service. Ketenzorg en nazorg, in goede samenwerking met de 1e lijn, zijn gewaarborgd. Het aantal getrombolyseerde patiënten neemt jaar op jaar toe. Met Amsterdam UMC, locatie AMC bestaat een goede samenwerking om patiënten die daarvoor in aanmerking komen over te kunnen plaatsen voor intra-arteriële trombectomie. Er zijn aparte spreekuren voor MS, carpaaltunnelsyndroom en lumbale hernia. Voor de neuro-oncologie is er een goede samenwerking met Amsterdam UMC, locatie VUmc. Een geheugenpolikliniek zal binnen afzienbare tijd worden gerealiseerd. De afdeling klinische neurofysiologie is onderdeel van de afdeling neurologie en heeft een nauwe samenwerking met de polikliniek neurologie.

Vragen over de opleiding neurologie in RONA?

Neem contact op met het RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!