• darkblurbg

Algemeen

Spaarne Gasthuis is een Topklinisch (STZ-) ziekenhuis in Haarlem en Hoofddorp. Onze topklinische ambities worden gesteund door drie pijlers: opleiding en onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en het leveren van topklinische zorg. We doen dit samen met de Spaarne Academie.

In het Spaarne Gasthuis zijn vrijwel alle specialismen vertegenwoordigd, met een opleidingserkenning voor 23 opleidingen. Het Spaarne Gasthuis heeft een regionaal dialysecentrum en er is een Spoed Interventie Team.

Het Spaarne Gasthuis heeft een voortrekkersrol op het gebied van medische informatica technologie. Het Spaarne Ziekenhuis was het eerste ziekenhuis in Nederland met een ziekenhuisbreed elektronisch patiëntendossier. Innovatie is een belangrijk speerpunt van het ziekenhuis.  

De afdeling Neurologie

De neurologen hebben verschillende aandachtsgebieden. Er is grote aandacht voor Strokezorg waarbij ketenzorg en nazorg geborgd zijn. Het Spaarne Gasthuis levert Strokezorg voor de gehele Haarlemmermeer en omgeving en heeft een hoog trombolyse cijfer. Met Amsterdam UMC, locatie AMC bestaat een goede samenwerking om patiënten die ervoor in aanmerking komen over te kunnen plaatsen voor intra-arteriële trombectomie. Er is continue aandacht voor goede overdrachten van zowel de medici als paramedici naar de vervolgsetting.

Het Spaarne Gasthuis heeft veel aandacht voor ouderen en levert chronische zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson in samenwerking met een verpleegkundige. Er is een dagpoli voor cognitieve functiestoornissen en voor vallen in samenwerking met de geriatrie. Op de polikliniek is er een gespecialiseerde poli voor patiënten met hoofdpijn, waarbij er begeleiding is van een verpleegkundige en een psycholoog. De zorg voor patiënten met MS wordt verleend samen met een MS verpleegkundige. Verder bestaan er specifieke poliklinieken voor radiculaire pijn en CTS.

Vragen over de opleiding neurologie in RONA?

Neem contact op met het RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!