• darkblurbg
    RONA

Alle in RONA participerende klinieken werken met het regionaal opleidingsplan. Dit houdt in dat iedereen werkt volgens de binnen RONA geformuleerde uitgangspunten en stagebeschrijvingen. Lokale bijzonderheden zoals informatie over de leden van de opleidingsgroepen en hun aandachtsgebieden, specifieke contextgebonden informatie als werkroosters, inwerkprogramma’s, protocollen etc. zijn opgenomen in lokale documenten. Deze documenten zijn toegankelijk via het besloten deel ('mijn RONA') van deze website. 

Je start je opleiding in Amsterdam UMC of in OLVG. De opleider waarbij je start blijft je hoofdopleider gedurende de gehele opleiding. Met de hoofdopleider (of de plaatsvervangend opleider) voer je het introductiegesprek, de voortgangs- en beoordelingsgesprekken en het eindgesprek. Gedurende je opleiding krijg je supervisie van de leden van de opleidingsgroep gekoppeld aan de opleidingslocatie waar je op dat moment werkzaam bent. Voor alle stages is er een stagecoördinator. Een overzicht van opleiders en opleidingsgroepen per kliniek vind je via je de pagina 'mijn RONA'.
In de kliniek waar je de opleiding start krijg je een lid van de opleidingsgroep als ‘monitor’ toegewezen. De monitor helpt je om zicht te houden op je groei in bekwaamheid voor de verschillende KBA’s aan de hand van de documentatie in je portfolio.

 

 

Download hier het RONA opleidingsplan 

De website geeft toegang tot alle onderwerpen die in het regionaal oopleidingsplan zijn beschreven. Wil je toch liever  een 'lineraire' versie  met inhoudsopgave en paginanummers dan kan dat ook. Je kunt het opleidingsplan online bekijken of downloaden via de volgende links:

Duur van de opleiding: flexibiliteit en individualisering

De nominale opleidingsduur voor het specialisme neurologie bedraagt zes jaar, maar de opleidingsduur kan per aios verschillen. Competentiegericht opleiden biedt daar de ruimte voor. Per aios kan de tijd die nodig is om de vereiste competenties te ontwikkelen variëren. Zo kan je opleidingsduur korter zijn als je je competenties sneller verwerft (SVC) of als je vrijstellingen op onderdelen van je opleiding krijgt op basis van eerder (bijvoorbeeld tijdens een aniosschap) verworven competenties (EVC). Je kunt je opleiding dan sneller afronden of de tijd die eventuele vrijstelling of versnelling oplevert gebruiken om je verder te profileren of te differentiëren.


Vormgeving van het opleidingstraject

NEURON2 is het fundament voor de inhoud en de vereisten van de opleiding. Samen met je opleider bepaal je aan de hand van NEURON2 wat je in welke stages gaat leren en waar, passend bij jouw individuele ontwikkeling, jouw persoonlijke accenten of aandachtspunten zullen liggen. Je legt dit vast in je individueel opleidingsplan (IOP).

Actieve leerhouding

Leren en ontwikkelen vindt plaats door beroepsactiviteiten uit te voeren op de werkplek, aangevuld met cursorisch onderwijs en zelfstudie. In RONA hechten we veel waarde aan zelfsturing in je opleiding. Van jou verwachten we dan ook een actieve leerhouding. Dit houdt in dat je reflecteert op je handelen, zelfkritisch bent en actief zoekt naar mogelijkheden om de ontwikkeling van je competenties te vergroten en te verdiepen. Je werkt dan meteen aan een van de leiderschapscompetenties namelijk: zelf sturing geven aan en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen welzijn (balans werk-privé) en je professionele ontwikkeling. Je doet dit in samenwerking met je opleider en supervisoren.

Vragen over de opleiding neurologie in RONA?

Neem contact op met het RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!