• darkblurbg

In NEURON2 zijn Kritische Beroeps Activiteiten (KBA’s) voor de neuroloog beschreven. Dit zijn kernactiviteiten in het beroep van de neuroloog. Er zijn thematische KBA’s en proces KBA’s. Voor deze KBA’s kun je in de loop van je opleiding een bekwaamverklaring behalen. Een bekwaamverklaring wordt afgegeven als je met behulp van je portfolio kunt aantonen dat je de activiteit zelfstandig (niveau 4 van bekwaamheid) kunt uitvoeren. Een overzicht van alle KBA’s vind je hiernaast. In de beschrijving van elke KBA is aangegeven wat je moet kennen en kunnen om deze activiteit zelfstandig uit te voeren. Ook is aangegeven hoe je dit kunt documenteren. De beschrijving van de KBA geeft daarmee handvatten voor zowel aios als opleiders en supervisoren om het leertraject in te richten en te monitoren.

De wijze van beoordeling en afgifte van een bekwaamverklaring voor een KBA is beschreven in een procedure. Als je in het bezit bent van een bekwaamverklaring, mag je de activiteit zelfstandig uitvoeren met supervisie op afstand achteraf. Tijdens de supervisiestage in de laatste drie tot vier maanden van je opleiding bestaat de mogelijkheid jezelf voor een aantal beroepsactiviteiten naar niveau 5 te ontwikkelen, waarbij je zelf supervisie geeft aan minder ervaren collega aios.

In de KBA-beschrijvingen is aangegeven dat een bekwaamverklaring op niveau 4 kan worden afgegeven:

 • bij voldoende documentatie/onderbouwing van het bekwaamheidsniveau:
 • na gezamenlijke vaststelling door de opleidingsgroep dat de aios functioneert op bewaamheidsniveau 4.

Een bekwaamverklaring kan worden afgegeven door de opleider van de kliniek waar je op dat moment in opleiding bent.

Kritische beroepsactiviteiten van de neuroloog

Proces KBA’s

 1. Werken op de spoedeisende hulp
 2. Leidinggeven aan een neurologische afdeling en uitvoeren van afdelingswerkzaamheden
 3. Uitvoeren van een poliklinisch spreekuur met eenvoudige problematiek
 4. Uitvoeren van een poliklinisch spreekuur met complexe problematiek

 

Thematische KBA’s

 1. Opvang van een volwassen patiënt met licht traumatisch hoofd-hersenletsel
 2. Beoordelen en behandelen van een patiënt met een acuut herseninfarct
 3. Uitvoeren en beoordelen van een EMG
 4. Beoordelen en interpreteren van het EEG
 5. Beoordelen en interpreteren een SEP
 6. Beoordelen en interpreteren van een duplex onderzoek van de aa. carotis

Vragen over de opleiding neurologie in RONA?

Neem contact op met onze RONA infopunt. U kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen u graag verder!