• darkblurbg

Tijdens het onderdeel Basis Neurologie verblijf je in de kliniek waar je bent ingestroomd in de opleiding: een van de beide locaties van Amsterdam UMC of in OLVG. De locaties waar je voor de andere onderdelen van de opleiding geplaatst kunt worden zijn weergegeven in het overzicht op deze pagina.

Als de verblijftijd in de perifere of academische kliniek tenminste 12 maanden is, kan deze periode worden verdeeld in 2 x 6 maanden over 2 verschillende klinieken. Dit gebeurt altijd in overleg met de opleider en is onder meer afhankelijk van niveau en praktische en logistieke uitvoeringsmogelijkheden. Verdiepingsstages worden aangeboden door alle participerende klinieken.

Diensten

Gedurende je perifere en academische stage doe je dienst in de kliniek waar je werkt. Gedurende je verdiepingsstage doe je dienst in je kliniek van instroom, tenzij het bij de stage passend is om dienst te doen in de kliniek waar je de verdiepingsstage doet

Stagemogelijkheden in de verschillende klinieken

Vragen over de opleiding neurologie in RONA?

Neem contact op met het RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!