• darkblurbg

Actuele thema's en profilering

De neuroloog van vandaag houdt zich naast patiëntenzorg ook bezig met actuele vraagstukken rond zorginnovatie, zorgorganisatie en kwaliteitsontwikkeling. De neuroloog is betrokken bij het ontwikkelen van doelmatige zorg en de bevordering van kwaliteit en patiëntveiligheid. Daarnaast wordt van de neuroloog een bijdrage verwacht aan de kennisontwikkeling in het eigen vakgebied.

In NEURON2 is een aantal van deze thema’s vastgesteld als onderdeel van de opleiding:

  • zorg voor kwetsbare ouderen
  • kwaliteit en veiligheid
  • doelmatigheid
  • onderwijs en wetenschap 
  • medisch leiderschap

Ontwikkelen van competenties in vakoverstijgende thema’s vindt plaats als onderdeel van de dagelijkse activiteiten op de werkvloer en behoort daarmee tot de basis van de opleiding. Van individuele profilering is sprake wanneer na het bereiken van het basisniveau extra activiteiten zijn/worden ontplooid.

 

Ontwikkelniveaus in vakoverstijgende thema's

De vakoverstijgende thema’s kunnen gedurende de meeste stages en op alle werkplekken terugkomen, maar ze kunnen ook onderwerp zijn van een specifieke verdiepingsstage als onderdeel van het verdiepingsjaar. Je kunt je op drie niveaus ontwikkelen in deze thema’s. Het eerste niveau is de ‘basis’ waar alle aios tijdens hun opleiding mee in aanraking komen. Heb je meer belangstelling voor een thema dan kun je je daarin profileren door je er verder in verdiepen of te specialiseren.

Aan de slag met vakoverstijgende thema's

In NEURON2 is niet vastgelegd aan welke eisen moet worden voldaan om een bepaald niveau van de piramide te behalen. In het e-portfolio vind je voor ieder van de vakoverstijgende thema’s suggesties voor activiteiten waarmee je je op verschillende niveaus in een thema kunt ontwikkelen. Deze activiteiten stel je vast in overleg met je opleider. Bij ‘verdieping’ kun je denken aan het leveren van een bijdrage aan ontwikkelingen op een afdeling of in een vereniging, of door een rol te vervullen in een werkgroep die op één van de thema’s is gericht. Heb je speciale belangstelling of ambities voor verdere ontwikkeling in een thema, dan ga je verder naar de bovenste laag van de piramide. Hierbij kun je denken aan: extra scholing volgen, taken uitvoeren op het niveau van de instelling, of een bijdrage leveren aan regionale of landelijke ontwikkelingen.

De afspraken over je ontwikkeltraject neem je op in je individueel ontwikkelingsplan. Je documenteert je activiteiten in het portfolio. Via de link in de button hierboven kom je bij de beschrijving van de vakoverstijgende thema’s.

Vragen over de opleiding neurologie in RONA?

Neem contact op met onze RONA infopunt. Je kunt met ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.

Wij helpen je graag verder!